Ny omsetningsavgiftslov: Hva det betyr for handelsmenn

Regjeringen ønsker å bekjempe merverdiavgiftssvindel på online plattformer sterkere og har vedtatt nye forskrifter for 2019. Forbundsdagen og Bundesrat har vedtatt «loven om unngåelse av mislighold av omsetningsavgift på handel med varer på Internett og for endring av ytterligere skattebestemmelser».

De første endringene trer i kraft fra 1. januar 2019. I tillegg til et stort antall andre endringer i skatteregler, innfører denne loven tilleggsforpliktelser for online markedsoperatører. Disse nye forskriftene vil også ha betydelige konsekvenser for selgere som selger varer gjennom disse plattformene.

Også interessant: Tyskere kjøper julegaver oftere på nettet

Hvilke markedsplasser og produktgrupper er berørt?

Som en elektronisk markedsplass definerer loven «et nettsted eller et annet verktøy som gir informasjon over Internett som gjør det mulig for tredjepart å selge». Operatøren er «som opprettholder en elektronisk markedsplass og tillater tredjeparter å utføre salg på det markedet».

utstilling

Denne definisjonen dekker ikke bare operatørene av store plattformer som ebay eller Amazon. For eksempel ville noen som oppretter en WhatsApp-gruppe som lar medlemmene tilby hverandre varer, være med. Forskriften gjelder imidlertid bare for salg som er lovlig basert på markedsplassen, dvs. kjøpekontrakten må inngås direkte på plattformen.

Følgelig dekker det ikke plattformer som selgere tilbyr sine varer på, men da er selgeren og kjøperen enige om detaljene utenfor den elektroniske markedsplassen, som tilfellet er for eksempel med noen plattformer for salg av brukte biler.

I tillegg gjelder det nye regelverket bare for leveranser, det vil si salg av fysiske varer. For elektroniske tjenester som levering av spill, streamingtjenester og lignende, gjenstår det med det tidligere regelverket.

Nye forpliktelser for operatører og forhandlere

Fra 1. januar 2019 vil plattformoperatører måtte føre poster for å identifisere handelsmenn som er aktive på sin plattform og fullført salg. Fra 1. mars 2019 eller 1. oktober 2019 vil plattformoperatører være ansvarlige overfor forhandlerne sine hvis de ikke oppfyller momsforpliktelsene sine.

For ikke å pådra seg skattegjeldene til deres forhandlere, bør plattformoperatører ekskludere fra deres plattformer selgere som ikke gir den nødvendige informasjonen eller anses upålitelige av skattekontoret. Til gjengjeld bør handelsmenn, til gjengjeld, gi rett tid all nødvendig informasjon til online markedsplasser for å sikre at de ikke blir ekskludert fra plattformene.

Spesifikt betyr dette at operatører på nettmarkedet registrerer følgende informasjon fra januar og utover for alle leveranser som er offisielt registrert på deres plattform og som innenriks transport eller forsendelse begynner eller slutter: forhandlerens navn og adresse, avgiftskode, beliggenhet og adresse Dato for begynnelse og slutt på transport eller utsendelse av varene, samt tidspunkt og mengde omsetningen.

I tillegg bør plattformoperatøren gi et sertifikat fra skattekontoret som er ansvarlig for forhandlere, som inkluderer skatteregistrering med avgiftsnummer og – hvis tilgjengelig – MVA-identifikasjonsnummer. Hvis forhandleren ikke er en gründer, må operatøren registrere sin fødselsdato.

På forespørsel fra skattekontoret må operatøren av plattformen overføre denne informasjonen elektronisk. Næringsdrivende kan be om de nødvendige sertifikatene fra sitt lokale skattekontor og gi dem videre til plattformoperatøren. Disse er i utgangspunktet bare gyldige i en periode på maksimalt tre år og må deretter søkes på nytt.

Hvordan unngår plattformoperatører ansvarsrisiko?

Hvis selgerne ikke betaler skyldig merverdiavgift på leveransene som er gjort gjennom plattformen, kan skattekontoret kreve plattformoperatøren for den ubetalte skatten. Operatøren kan unngå dette hvis han fremlegger avgiftssertifikatet til forhandleren eller – for privatpersoner – har registrert den nødvendige informasjonen.

Hvis operatøren vet eller burde han vite at den næringsdrivende ikke oppfyller sine skatteforpliktelser eller ikke fullstendig overholder sine skatteforpliktelser, er han ansvarlig til tross for at det foreligger sertifikat eller poster.

Selgers skattekontor er autorisert til å informere operatøren om plattformen hvis handelsmenn ikke eller vesentlig ikke oppfyller sine skatteforpliktelser. Ved mottak av slik varsel vil operatøren igjen være ansvarlig for eventuelle feil betalte skatter, uavhengig av om sertifikatet og postene er til stede.

Verlagsbox seminar databeskyttelse

Mobil, sosial, Big Data – online markedsføring trives med data. Men har du også taklet det riktig? Spesielt med tanke på ikrafttreden av EUs databeskyttelsesforordning 25. mai 2018? Bli fit på seminaret vårt og meld deg på med en gang.

Mer informasjon om seminaret

Næringsdrivende utenfor EU må være raske

For forhandlere utenfor EU og Det europeiske økonomiske området vil erstatningsansvaret gjelde fra 1. mars 2019, for andre forhandlere fra 1. oktober 2019. Handlere utenfor EU og Det europeiske økonomiske området som distribuerer sine varer gjennom plattformer og ennå ikke er beskattet Derfor bør du ganske snart søke å registrere deg hos et tysk skattekontor slik at de kan søke om nødvendig sertifikat.

Fordi det er å frykte at registreringen og utstedelsen av sertifikatene vil ta noen uker. Dette gjelder fortiori når skattekontorene blir overveldet med passende applikasjoner.

Andre handelsmenn bør heller ikke vente med å søke om sertifikater, fordi operatørene av plattformene sannsynligvis ikke vil vente til ansvaret trer i kraft før de forbyr handelsmenn uten sertifikater for sine plattformer.

Lovgivere forventer at en million slike attester vil bli utstedt. Inntil videre vil denne prosessen foregå i papir- og postform, men elektronisk databehandling planlegges av det føderale finansdepartementet.

Også interessant: Den digitale verden er truet av en tillitskrise

Om forfatteren: Georg von Wallis er advokat samt partner og leder for skatterettslig praksisgruppe for det internasjonale advokatfirmaet Greenberg Traurig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *